Referat fra generalforsamlingen 30.03.2017

Generalforsamling i Fugl Føniks 

Tilstede: Kai Jørgensen, Berit Dalheimer, Mads Mølgaard Madsen, Dorthe Kierkegaard, Helge Bech, Hans Bornich, Anette Madsen, Brian Hakon, Chris Garcia, Nina Møller, Jesper Præst Olsen

1) Velkomst ved Kai - rettidig indkaldelse
2) Referent Dorthe Kierkegaard, Ordstyrer Anette Madsen

3) Formandens beretning v Kai

4) Kasserens beretning: Kasseren er ikke til stede, men statsautoriseret revisor Jesper er stand-in
Uddeling af Årsrapport 2016
Imponeret over årets aktivitetsniveau
Positiv balance - overskud
Flere aktivitetstimer i huset = større lokaletilskud
Det er lykkedes at nedbringe udgifterne ifm annoncering

Der er lavet et pænt overskud i 2016 - årsrapporten er godkendt af intern revisor, Hans Bornich

Gennemgang af resultatbudget ved Jesper
Spørgsmål til stigning i udgifter til rengøring - rotterne kan være en årsag
Budget for 2017 godkendt

5) Fremtidsplaner:
Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere ud til folk, når vi starter nye hold/sæsoner?
- det er individuelt fra hold til hold (super service fra Kai (Nina)
Facebook?
Avisannoncer - annoncering af vores indskrivningsdag start august?
Hjemmeside (Hans laver en opdatering til hjemmesiden)

Ønske om fælles endagsforestilling i maj/juni 2018 evt. Nordisk Mytologi (Kai/Dorthe)

Sæson 17/18:
aug indskrivning
sept   7 års fødselsdag (uge 39 - Hurlumhej Hospitalet)
okt   45 års jubilæum
nov julecabaret
dec juleforestilling
jan forestilling
feb forestilling
mar forårsgalla
apr
maj
juni sommerstykke

Godkendt

5a) Fremtidsønsker:
Berit og Janne ønsker flere stik og mere lys (elektriker) - et tilbud skal indhentes - Chris vil gerne være tovholder
Nyt køkken til cafeen (Jesper har evt et stående) - Chris vil gerne være tovholder

6) Hvordan får vi flere unge og hvordan får vi flere holdledere? og hvordan holder vi på dem?
Flere medlemmer, holdledere m.fl. frivilligejobs.dk (Helge)
Ønsket om vores unge som hjælpere/gæstelærere
Det skal være fedt at være her, og det skal være muligt at eksperimentere - evt med en voksenkontakt

Hvilke platforme? UCSyd (Jesper kontakter Bent omkring UCSyd)

7) valg til bestyrelsen:
Kai (formand)
Mads (medlem)
Dorthe (medlem)
Helge (medlem)
Berit (medlem)
Brian (medlem)
Anette (medlem)
Nina (suppleant)

8) Valg af kasserer: Jesper Præst Olsen - Jesper tager gerne bogføringen - kontakter Mona
9) Valg af foreningsrevisor: Hans Bornich
10) Nem-id-ansvarlig-post-åbner: Jesper Præst Olsen (uddelegeret)
11) Indkomne indslag?
12) Eventuelt
Ønske om et snarligt bestyrelsesmøde (sommerstykke og ansvarsfordeling)
Bestyrelsesmøde Torsdag den 8/6-17