Referat af generalforsamlingen 25.03.2019

Generalforsamling 2019 – beslutningsreferat 25/3-19

1)Præsentation af fremmødte: Kai Jørgensen (formand), Stig, Jesper (kassér), Brian (best.), Janne, Berit
(best.), Dorthe K (best.), Iris, Hans, Helge (best.), Mads M (best.)

2)Valg af ordstyrer og dirigent: Helge & Dorthe

3)Formandens beretning: Kai gennemgår beretningen – GODKENDT
- 1 cirkushold (usikkerhed om hvorvidt holdet fortsætter efter sommerferien)
- 3 børneteaterhold
- 1 cabarethold
- De grå synger

4)Kassérens beretning ved Jesper – brug for bestyrelsens underskrift med nem-ID - GODKENDT
- Husleje i fremtiden? Jesper

5)Hvordan får vi flere frivillige hjælpere
- Nævne behovet ved forestillinger
- Nævne det ved PR
- Nævne det over facebook/nyhedsbreve
- Annonce i august
- Lave Lindas annonce som flyer - Kai
- Prikke dem vi kender

6)Hvordan får i fastholdt de børn, der kommer på teatret
- Hvordan fastholder vi børnene en hel sæson?
- Redigering og gentrykning af pjece (gennemgås)
- Orientering af forventninger ved indmeldelse – dokument til underskrivning
- Anerkendelse af vedholdende børn – fx 5-års-nål
- T-shirt til medlemmer (en overvejelse) sæson-t-shirt

8)Ønsker til fremtiden og nye tiltag:
- Elektriker (Janne gennemgår tilbud) Janne sætter elektriker i gang i morgen
- Toilet i kælderen – indkapsling af væghængt toilet (Carton) Janne kører forbi tirsdag morgen
- Opstartsdag i august/september (oprydning/klargøring inden indskrivning) 25/8-19
-Brugere af huset forbereder/klargør huset til åbent hus
- Rundstykker kl. 10:00
- Åbent hus med opskrivning kl. 14:00
- Klimacafé – forslag til nyt tiltag i kommende sæson
- Sommerfest 2020 – 10 års fødselsdag

9)Indkomne forslag
- Varmekilde i kælderen

10)Valg til bestyrelsen: ønsker at udtræde af bestyrelsen: Brian, Dorthe
- Ny bestyrelse bestående af:

o Kai Jørgensen (formand)
o Helge Bech
o Berit Dalheimer
o Mads Mølgaard Madsen
o Janne Lyager
o Jesper Præst Olsen (kassér)

o Intern foreningsrevisor: Hans Bornich

11)Eventuelt
- Invitation til møde vedr. foreningsdrift (kulturforvaltningen) Kai tager afsted torsdag den 28/3
(Referat - Jesper efterspørger)
- ”Hold Danmark ren”, Esbjerg kommune ”REN NATUR”
- Børneattester
- Ildslukker i kælder og stueplan – Janne køber 2 stk
- Iris kender en, der kan hjælpe med at reparere cykler mm
- Oprydning efter isættelse af vinduer