Ny sæson - holdopstart

Så er det ved at være tid til en ny sæson og vi skal i gang med at øve, men før vi kan det skal vi se hvem der har lyst til at spille teater og lave cirkus i denne vinter.

Cirkus starter mandag den 14. august fra klokken 16 til 18. Man skal være fyldt 10 år. Det er Kai og Jonas som underviser, men skulle der være nogen med lyst og energi til at hjælpe os hører vi gerne fra jer.

Tirsdag er holdet fra de 3-9 årige. Det starter 29. august fra 16.00 til 18.00 her er det Kai og Berit der står som instruktører, men vi kan også godt bruge hjælpeinstruktører.

Onsdag er de unge fra 10 til 18 år, her er det Kai og Berit der står for instruktionen, og også her vil vi gerne have hjælpere til øvning fra 16 til 18.

Torsdag er der et hold for de 6 til 13 årige, her er det Dorthe Kirkegaard og Ida der står for holdet.

Alle hold kommer til at lave en forestilling, og til foråret skal vi alle sammen lave en stor fællesforestilling om den nordiske mytologi.

Er du pensionist eller hjemmegående så starter vi i løbet af efteråret noget op vi kalder De Grå Synger, det vil blive nogle formiddage hvor vi synger alle de gode gamle sange og viser sammen, og hvor kun fantasien er grænser. Hold øje med hjemmesiden for opstart af dette.

Vores kabaretgruppe kan også godt bruge nogle unge som supplement til vi "lidt ældre". Vi skal lave en julefrokostcabaret over sømandstema og kan både bruge sangere, dansere og musikere.

Er der spørgsmål kan man ringe til Kai Jørgensen 75180770 eller maile fuglfoniks.info@gmail.com

Alfeprinsessens Skovbryllup - se mere under "Forestillinger" her på siden og køb straks billetter.

Generalforsamling i Fugl Føniks 

Tilstede: Kai Jørgensen, Berit Dalheimer, Mads Mølgaard Madsen, Dorthe Kierkegaard, Helge Bech, Hans Bornich, Anette Madsen, Brian Hakon, Chris Garcia, Nina Møller, Jesper Præst Olsen

1) Velkomst ved Kai - rettidig indkaldelse
2) Referent Dorthe Kierkegaard, Ordstyrer Anette Madsen

3) Formandens beretning v Kai

4) Kasserens beretning: Kasseren er ikke til stede, men statsautoriseret revisor Jesper er stand-in
Uddeling af Årsrapport 2016
Imponeret over årets aktivitetsniveau
Positiv balance - overskud
Flere aktivitetstimer i huset = større lokaletilskud
Det er lykkedes at nedbringe udgifterne ifm annoncering

Der er lavet et pænt overskud i 2016 - årsrapporten er godkendt af intern revisor, Hans Bornich

Gennemgang af resultatbudget ved Jesper
Spørgsmål til stigning i udgifter til rengøring - rotterne kan være en årsag
Budget for 2017 godkendt

5) Fremtidsplaner:
Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere ud til folk, når vi starter nye hold/sæsoner?
- det er individuelt fra hold til hold (super service fra Kai (Nina)
Facebook?
Avisannoncer - annoncering af vores indskrivningsdag start august?
Hjemmeside (Hans laver en opdatering til hjemmesiden)

Ønske om fælles endagsforestilling i maj/juni 2018 evt. Nordisk Mytologi (Kai/Dorthe)

Sæson 17/18:
aug indskrivning
sept   7 års fødselsdag (uge 39 - Hurlumhej Hospitalet)
okt   45 års jubilæum
nov julecabaret
dec juleforestilling
jan forestilling
feb forestilling
mar forårsgalla
apr
maj
juni sommerstykke

Godkendt

5a) Fremtidsønsker:
Berit og Janne ønsker flere stik og mere lys (elektriker) - et tilbud skal indhentes - Chris vil gerne være tovholder
Nyt køkken til cafeen (Jesper har evt et stående) - Chris vil gerne være tovholder

6) Hvordan får vi flere unge og hvordan får vi flere holdledere? og hvordan holder vi på dem?
Flere medlemmer, holdledere m.fl. frivilligejobs.dk (Helge)
Ønsket om vores unge som hjælpere/gæstelærere
Det skal være fedt at være her, og det skal være muligt at eksperimentere - evt med en voksenkontakt

Hvilke platforme? UCSyd (Jesper kontakter Bent omkring UCSyd)

7) valg til bestyrelsen:
Kai (formand)
Mads (medlem)
Dorthe (medlem)
Helge (medlem)
Berit (medlem)
Brian (medlem)
Anette (medlem)
Nina (suppleant)

8) Valg af kasserer: Jesper Præst Olsen - Jesper tager gerne bogføringen - kontakter Mona
9) Valg af foreningsrevisor: Hans Bornich
10) Nem-id-ansvarlig-post-åbner: Jesper Præst Olsen (uddelegeret)
11) Indkomne indslag?
12) Eventuelt
Ønske om et snarligt bestyrelsesmøde (sommerstykke og ansvarsfordeling)
Bestyrelsesmøde Torsdag den 8/6-17