Indkaldelse til generalforsamling

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks indkalder til generalforsamling
Søndag den 18. marts klokken 16.00

1. Velkomst valg af referent og ordstyrer

2. Formandens beretning hvad er der sket i året

3. Kassererens beretning

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Annette Madsen har meldt ud at hun grundet tid ikke længere er til rådighed.

5. Valg af revisor (håber Hans fortsætter)

6. Forsikringer, er vi dækket nok ind?

7. Kan vi søge SE fond om penge til termoruder så vi får mere rationel varme, det har været koldt i vinter, evt andre løsningsforslag?

8. Hvordan får vi rekrutteret nye hjælpere til holdene, hvis der ikke kommer nye hjælpere bliver cirkus holdet nedlagt efter indeværende forestilling

9. Børneattester

10. Eventuelt + indkomne forslag

Forslag kan sendes på fuglfoniks.info@gmail.com

Håber at mange gider at møde op, der er brug for at der bliver bakket op, så det ikke bliver et projekt hvor det er de få der bestemmer

Bedste hilsner Kai Jørgensen