Indkaldelse til generalforsamling

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks afholder generalforsamling torsdag den 30. marts kl 18.00 for dem der vil spise, kl 18.30 for selve generalforsamlingen.

1. Velkomst
2. Valg af referent og ordstyrer
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning - godkendelse af regnskab
5. Fremtidsplaner har vi nogen ønsker?
6. Hvordan får vi flere unge og hvordan får vi flere holdledere?
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af kasserer (meget vigtigt kom endelig med forslag eller meld jer selv!)
9. Valg af foreningsrevisor
10. Hvem vil stå for at åbne post fra kommunen med nem id ?
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Vi er værter ved pizza før generalforsamlingen. For at bestille vil vi gerne vide hvor mange børn+voksne der kommer, børn kan være med i rummet hvor vi spiller teater.

Vi håber at mange bakker op og kommer så vi er flest muligt til at bestemme.

For bestyrelsen
Kai Jørgensen
(tilmelding til Pizza 75180770)