Generalforsamling

Generalforsamling hos Cirkus- og teatergruppen Fugl Føniks
Mandag den 10. maj klokken 19 på Amagervej 10.

1. Godkendelse af indkaldelse
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Driften af huset - ønsker
7. Valg af bestyrelse, herunder valg af ny formand
8. Kommende husmøder
9. Indkomne forslag
10. eventuelt

Håber vi bliver mange
bedste hilsner Kai Jørgensen