Generalforsamling

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks afholder mandag den 25. marts klokken 19.00 generalforsamling.
Vil man deltage i fælles pizza skal man melde sig til, det bliver fra klokken 18.00.

1. Velkomst og præsentation af fremmødte
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Formandens beretning og lidt om året der er gået
4. Kasserens beretning regnskab og budget
5. Hvordan får vi flere der vil stå for børnehold enten som instruktører eller hjælpere ?
6. Hvordan får vi børn til at blive - alt for mange zapper væk og gør ikke et projekt færdigt
7. Ønsker til huset og ønsker til andet nyt
8. Indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen
10. Eventuelt.

Bedste hilsner Kai Jørgensen (nuværende formand)