Mandage - Cirkus fra klokken 16.00 til klokken 18.00 man skal være fyldt 10 år, men ellers er det et hold for alle aldersklasser, så har du lyst til at være med som kom og prøv, har du erfaringer som du kan give videre kan vi sagtens bruge undervisere i de fleste cirkus/gøgler discipliner, alle der kan noget lærer fra sig, så alle er både lærere og deltagere. Pris 100 kroner for et år.

Fra klokken 18.30 øves julekabaret for voksne evt også unge danselystne.

Tirsdage - Teater- og drama-lege fra 3-9 år. Fra klokken 16.00 til klokken 18.00.
Undervisere: Kai.

Onsdage - Ungdomsteater for de 10 til 18 årige.
På dette hold er der bl.a. mulighed for at dygtiggøre dig indenfor improvisation og manusskripskrivning, da gruppen selv udvikler sine forestillinger i samarbejde med underviserne
Vi øver fra klokken 16.00 til klokken 18.00 Pris 100 kroner for et år.

Onsdage - De Grå Synger
Hver anden onsdag fra klokken 10 til klokken 12 kan man komme og synge sammen fra sangbøgerne med tekster fra giro 413 og dansktoppen, men også komme og eftersøge gamle viser man husker brudstykker af fra barndommen. Der findes mange som vil kunne hjælpe med at finde glemte eller halvglemte sange frem!
Det koster ikke noget at deltage og man er ikke forpligtet til at komme hver gang. Vi laver kaffe og har man lyst kan man lægge et beløb i et glas for denne. Man kan også skiftes til at tage kage med. Formiddagene er for pensionister, efterlønnere, hjemmegående, folk på barsel og andre der har en formiddag fri og lyst til at synge eller høre nogen synge. Vi hører også gerne fra folk der vil spille klaver eller guitar til, men vi kan ikke lønne nogen.

Torsdage - Teater og drama for de 6 til 13 årige
Vi øver fra klokken 16.30 til Klokken 18.00. Pris 100 kroner for et år.
Underviser: Dorthe Kierkegaard og Ida.

På alle hold har vi brug for forældreopbakning, da ingen får løn, forventes det at man hjælper til med rengøring af toiletter, syning af kostumer, fremstilling af kulisser, opsætning af plakater, spille musik , bagning af en kage, hjælp i caféen ved forestillinger, praktisk hjælp ved forestillinger, når mange giver en hånd med bliver oplevelsen oftest sjov, og giver gode netværksforbindelser.
Kender I nogle der ikke har lyst til at spille teater men har tiden og brænder for praktiske opgaver hører vi gerne fra dem, vi ønsker at vores hus skal sprudle og gerne have aktiviteter på mange tidspunkter af døgnet og de fleste af årets dage!